PARTNERZY10-11.05.2010 - Konferencja naukowa w Obrze, "Misjonarze między Wschodem i Zachodem. W 400 rocznicę śmierci ojca Matteo Ricciego SI"

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
oraz
Wydział Teologiczny
Zakład Historii Kościoła

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

"Misjonarze między Wschodem i Zachodem. W 400 rocznicę śmierci ojca Matteo Ricciego SI"


Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 maja 2010 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów, ul. Szkolna 12, 64-211 Obra.

Pobierz program konferencji

W roku 2010 mija czterysta lat od śmierci ojca Matheo Ricciego SI, który w powszechnej pamięci historycznej pozostaje jako wielki misjonarz Chin i niestrudzony promotor dialogu międzykulturowego. Rocznica ta skłania do przypomnienia zarówno jego postaci, jak i idei, którym poświęcił swoje życie. Jest to także sprzyjający moment do zastanowienia się nad rolą misjonarzy w duchowym procesie "budowania mostów" między odległymi cywilizacjami. Szczególnie odnosi się to do transferu myśli i wiedzy, które za sprawą postaci takich jak ojciec Ricci, od wieków przenikały ze Wschodu do Europy i z Zachodu do Chin.

Celem naszej konferencji jest zatem rozpoznanie znaczenia dziedzictwa działalności ojca Ricciego i innych misjonarzy w Azji, dla tworzenia duchowej przestrzeni spotkania ludzi i idei należących do odmiennych kręgów kulturowych. Przedmiotem namysłu stają się więc tu nie tyle same problemy misjologiczne, ile ich uwikłanie w szerszy kontekst komunikacji międzykulturowej i pamięci historycznej. Zagadnienia te sugerują możliwość prowadzenia dyskursu wokół kilku orientacyjnych tematów, takich jak:

  1. Ojciec Matheo Ricci SI jako misjonarz Chin, promotor dialogu międzykulturowego i uczony łączący mądrość Zachodu i Wschodu.
  2. Spuścizna ojca Ricciego w pamięci Kościoła chińskiego i w świadomości Kościoła powszechnego.
  3. Uniwersalność chrześcijaństwa i swoistość przeżywania jego tajemnicy w kręgu cywilizacji chińskiej i w kulturach Dalekiego Wschodu.
  4. Chrześcijaństwo w Chinach w dialogu z religiami tradycyjnymi.
  5. Rola europejskich misjonarzy w transferze zachodniej wiedzy i technologii do Chin i na Daleki Wschód.
  6. Wpływ aktywności misyjnej w Azji na znajomość Chin, Indii i Dalekiego Wschodu na Zachodzie.
  7. Łacina i języki Wschodu wobec wyrażania chrześcijańskiego sacrum w komunikacji międzykulturowej.
  8. Nowe źródła archiwalne i świadectwa literackie w badaniach nad działalnością misyjną w Chinach i na Dalekim Wschodzie.
  9. Obecna sytuacja Kościoła katolickiego w Chinach i w innych krajach Azji.
  10. Specyfika duchowego dziedzictwa protestanckich i prawosławnych misji w Chinach, Indiach i na Dalekim Wschodzie.

Prosimy o zgłaszanie tematów (wraz ze streszczeniami w języku angielskim) do 31 stycznia 2010 r. na adres: ramolga@amu.edu.pl

Organizatorzy pokrywają koszty zamieszkania, wyżywienia oraz przejazdu wynajętym autobusem z Poznania do Obry.
Języki konferencji: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i polski.
Sekretarze konferencji: mgr Olga Ramucka