PARTNERZY<< wróć

EGZAMIN USTNY - Poziom zaawansowany

HSK(高级)

Poziom zaawansowany jest przeznaczony dla zdających egzamin HSK na poziomie 5 i 6. Zdający potrafi swobodnie porozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka chińskiego i jasno wyrazić swoje myśli.

Egzamin ustny HSK(poziom średnio-zaawansowany)

składa się z 3 części, łącznie 14 pytań.

 

Części egzaminu

Liczba pytań

Czas (min.)

Część 1

Wysłuchaj i powtórz

3

7

Część 2

Przeczytaj na głos

1

2

Część 3

Odpowiedz na pytania

2

5

Razem

6

14

Egzamin łącznie trwa 24 minut, w tym 10 minut na przygotowanie.Część 1 składa się z 3 pytań, zdający po wysłuchaniu nagrania powtarza jego treść.

Część 2 składa się z 1 pytania, na arkuszu egzaminującym znajduje się fragment tekstu, zdający czyta tekst na głos.

Część 3 składa się z 2 pytań, na arkuszu egzaminacyjnym znajdują się dwa pytania, zdający odpowiada na pytania.


Sylabus i przykładowe testy z odpowiedziami dostępne w Bibliotece IK.