PARTNERZY<< wróć

EGZAMIN USTNY - Poziom średnio-zaawansowany

HSK(中级)

Poziom średnio-zaawansowany jest przeznaczony dla zdających egzamin HSK na poziomie 3 i 4. Zdający potrafi swobodnie porozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka chińskiego.

Egzamin ustny HSK(poziom średnio-zaawansowany)

składa się z 3 części, łącznie 14 pytań.

 

Części egzaminu

Liczba pytań

Czas (min.)

Część 1

Wysłuchaj i powtórz

10

3

Część 2

Opis ilustracji

2

4

Część 3

Odpowiedz na pytania

2

4

Razem

14

11

Egzamin łącznie trwa 21 minut, w tym 10 minut na przygotowanie.Część 1 składa się z 10 pytań, zdający po wysłuchaniu jednego zdania powtarza za nagraniem.

Część 2 składa się z 2 pytań, zdający na podstawie ilustracji buduje krótką wypowiedź.

Część 3 składa się z 2 pytań, na arkuszu egzaminacyjnym znajdują się dwa pytania (również
w pinyin), zdający odpowiada na pytania przynajmniej w pięciu zdaniach.


Sylabus i przykładowe testy z odpowiedziami dostępne w Bibliotece IK.