PARTNERZY<< wróć

EGZAMIN USTNY - Poziom podstawowy
HSK
(初级)

Poziom podstawowy jest przeznaczony dla zdających egzamin HSK na poziomie 1 i 2. Zdający potrafi poprawnie zastosować ok. 200 najczęściej używanych słów i wypowiedzieć się na poznane tematy z życia codziennego.

Egzamin ustny HSK(poziom podstawowy)

składa się z 3 części, łącznie 27 pytań.

 

Części egzaminu

Liczba pytań

Czas (min.)

Część 1

Wysłuchaj i powtórz

15

4

Część 2

Wysłuchaj i odpowiedz

10

3

Część 3

Odpowiedz na pytania

2

3

Razem

27

10

Egzamin łącznie trwa 17 minut, w tym 7 minut na przygotowanie.Część 1 składa się z 15 pytań, zdający po wysłuchaniu jednego zdania powtarza za nagraniem.

Część 2 składa się z 10 pytań, zdający po wysłuchaniu pytania krótko odpowiada.

Część 3 składa się z 2 pytań, na arkuszu egzaminacyjnym znajdują się dwa pytania (również
w pinyin), zdający odpowiada na pytania przynajmniej w pięciu zdaniach.


Sylabus i przykładowe testy z odpowiedziami dostępne w Bibliotece IK.